EVVO v Inspiro

 • Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je celosvětově uznávaný obor, který je po desítky let rozvíjen i v České republice.
 • Účastníci zájmového vzdělávání, výukových programů i akcí jsou objektivně informováni o stavu a vývoji životního prostředí.
 • Získávají k prostředí vztah, který je základem šetrného a předvídavého chování a jednání.
 • To vyžaduje určité znalosti a dovednosti a hlavně silnou motivaci.
 • Lidé ztratili přímý kontakt s přírodou, a proto si neuvědomují tak jako dříve, jak je pro ně zdravé a funkční prostředí důležité.
 • Kroužky v přírodo-technickém oddělení: Ježura, Baobab, Badatelský klub, Hravý vědec, Mineralogie, Herbář, Kutil, Řemeslo, Letem světem.
 • Tábory pobytové s EVVO: Prospektoři, mineralogický, Vltava, Vranice a tábor sportovní.
 • Akce zaměřené na přírodu: Den stromů, Den Země, Přírodostezky, Stromolezení, přednášky, workshopy a další.
 • Vzdělávací programy pro školy z oblastí: zdravý životní styl, ekologie, příroda, vlastivěda, zeměpis, historie, sváteční, výtvarné, rozvoj a kariéra.
 • Využíváme spolupráce s dalšími organizacemi a školami, kterým není stav naší Země lhostejný.

V jakých projektech jsme zapojeni

 • Jsme zapojeni v Programu LES VE ŠKOLE pro ZŠ v České republice, které koordinuje Vzdělávací centrum TEREZA.

 • Jsme součástí sítě celostátního programu MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), který realizuje Pavučina (Síť středisek ekologické výchovy) od roku 2001, a v současné době je do tohoto programu zapojeno téměř 700 základních a středních škol ze všech krajů ČR.

 • Účastníme se KONFERENCÍ KONEV A KONVIČKA, vzdělávacích seminářů a kurzů od Brněnské Lipky.

Přírodní zahrada

Ve spolupráci s městem Tišnov v rámci „zušlechťování“ okolí u Inspira a  v souladu se zákonitostmi přírodních zahrad vznikla v roce 2016 Inspiro zahrádka, která zvelebila neutěšený zahradní kout u školní budovy. Slavnostně byla otevřena v dubnu 2016. https://www.svcinspiro.cz/galerie/akce/

https://inspiro.rajce.idnes.cz/Prirodni_zahrada/

V roce 2018 získala certifikát Přírodní zahrady s malou jedlou zahrádkou,  bylinkovou spirálou, hmatovou stezkou, hmyzím hotelem a stromovníkem.

https://www.veronica.cz/mapa-prirodnich-zahrad

V roce 2019 se zahrádka dočkala svého rozšíření s názvem Zelená archa Inspira a to v podobě výstavby otevřené venkovní učebny se zelenou střechou, přičemž v její blízkosti jsou vysazeny jedlé stromy a keře.

https://www.archiweb.cz/b/zahradni-ucebna-tisnov

V budoucnu bychom chtěli prostor rozšířit o edukační prvky.

Přírodní zahrada je celoročně otevřená veřejnosti.