Základní informace

Název: Inspiro – středisko volného času Tišnov, p. o.
Sídlo: Riegrova 312, 666 01 Tišnov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 69652503
Datová schránka: u579rdg

Číslo účtu: 27-1721280297/0100
Zřizovatel: Město Tišnov
Ředitelka: Mgr. Ivana Kroutilová
Datum vzniku: 1. 9. 1999

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Petr Šústal, MPA
704 426 282
petr.sustal@seznam.cz

Zaměření činnosti:
Inspiro je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Ve své činnosti se řídí Zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) a Vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Hlavní zásady, kterými se Inspiro ve své činnosti řídí:
Činnost Inspira Tišnov je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Středisko vykonává činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování. Činnost střediska se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání.

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje zejména těmito formami:
- pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností
- příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností
- táborovou činností
- spontánní činností

Kdo jsme

Inspiro – středisko volného času Tišnov je školské zařízení pro zájmové vzdělávání.

Jeho hlavním cílem je vytvářet a realizovat preventivní a volnočasové vzdělávací programy pro všechny věkové kategorie, rodiny s dětmi a dospělé, především však pro školní děti a mládež.

Prevence proti sociálně patologickým jevům je jedním z nejdůležitějších dlouhodobých cílů organizace a poslání Inspira SVČ. Programy se dělí na pravidelné (zájmové útvary) a nepravidelné (tábory, akce, soutěže). Zvláštním programem je spontánní činnost, je to práce s tzv. neorganizovanou skupinou dětí a mládeže.

DDM Tišnov vznikl v roce 1999, jeho spádová oblast je Tišnov a okolí. SVČ Inspiro je zařízení „městské”, tzn. zřizovatelem je město Tišnov, tato skutečnost ho odlišuje od většiny podobných zařízení. Kromě úkolů vyplývajících ze školského zákona a z Vyhlášky o zájmovém vzdělávání Inspiro ve své činnosti přímo reaguje na potřeby a požadavky města Tišnova, podílí se na společenském životě, spoluvytváří městské „klima“ a životní styl. Nabízí občanům, a to nejenom dětem a mládeži, aktivity v oblasti jejich volného času, ten je jimi prostřednictvím nabízených programů aktivně prožíván a naplňován.

Tato skutečnosti působí pozitivně na utváření jejich vztahu k místu kde žijí, posilují jejich důvěru a naplňují význam „domov“. V neformálních skupinách založených na podobných zájmech a na společných prožitcích se vytváří a posilují rodinné i sousedské vztahy a vazby.

Aktivní a smysluplný přístup k volnému času je jednou z možností, jak v rámci celospolečenského vývoje bojovat proti nudě, nezájmu, konzumu a stresu, který přináší dnešní způsob života, a který zasahuje a negativně ovlivňuje zejména nejmladší generaci. Cílem zájmového vzdělávání je nejenom naplnění volného času, relaxace a odpočinek, ale zejména získání kompetencí pro život a kultivace celé složky lidského jedince.

Prázdninová doba recepce

Pondělí 6.00 – 16.00

Úterý 6.00 – 16.00

Středa 6.00 – 16.00

Čtvrtek 6.00 – 16.00

Pátek 6.00 – 16.00

Důležité kontakty

ředitelka:
Mgr. Ivana Kroutilová
reditelka@svcinspiro.cz
737 331 437

ekonom, zástupce ředitelky pro ekonomickou oblast:
Ing. Zdeněk Koláček
kolacek@svcinspiro.cz
777 712 140

zástupkyně ředitelky pro pedagogickou oblast:
Mgr. Veronika Patzelová
patzelova@svcinspiro.cz
731 683 593

Mapa

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.