Výukové programy

Nabídka výukových programů na nový školní rok bude zveřejněna koncem srpna.

Objednání vzdělávacího programu na: kubikova@svcinspiro.cz

Důležité informace

 • během školního roku je možná aktualizace nabídky
 • kapacita je limitována  prostory Inspira a časovými možnostmi lektorů
 • za kázeň a bezpečnost odpovídá doprovázející pedagog, nikoli lektor Inspira
 • programy probíhají v prostorách Inspira a v terénu vždy pro jednu třídu

Platba

 • uvedená cena je stanovena pro 1 žáka
 • účastnický poplatek uhradíte v kanceláři Inspira v den konání VP
 • pedagogický doprovod je zdarma

Časová dotace

 • 45 – 300 minut
 • do programu jsou zařazeny přestávky
 • začátek v 7.00, 8.00, 8.30, 9.00, případně dle domluvy

Co s sebou

Platí pro účast na všech vzdělávacích programech.

 • psací potřeby, přezůvky, svačinu
 • další potřeby dle konkrétních VP
 • na výtvarné, praktické a terénní programy doporučujeme vhodné oblečení