Pronájem prostor Inspira

Prostory k pronájmu:

  • Sluneční sál se zrcadly, ozvučovací aparaturou, vzduchotechnikou, atd.
  • Cvičebna – menší tělocvična s horolezeckou stěnou
  • Klubovna – plnohodnotně vybavená školící místnost s kuchyní
  • Učebna/Výtvarný ateliér

Krátkodobý pronájem

Vhodné pro jednorázové akce – hodinová sazba

Sluneční sál Cvičebna Klubovna PC učebna Učebna
Dětské a neziskové organizace 200 Kč 100 Kč 250 Kč 250 Kč 100 Kč
Ostatní 300 Kč 250 Kč 300 Kč 300 Kč 150 Kč

Dlouhodobý pronájem

Doba trvání pronájmu min. 3 měsíce a více při četnosti alespoň 2x za měsíc – hodinová sazba

Sluneční sál Cvičebna Klubovna PC učebna Učebna
Základní cena 220 Kč 150 Kč 270 Kč 270 Kč 100 Kč

Informace a rezervace

Mgr. Ivana Kroutilová, reditelka@svcinspiro.cz, 737 331 437