Kariérové poradenství

Kariérové poradenství je pracovní nebo profesní poradenství nebo taky volba povolání. Poradce společně s klientem hledá odpovědi na otázky: Co mě baví? V čem jsem dobrý/á? Co mě uživí? Co trh práce potřebuje?

Zájmové a mimoškolní vzdělávání je ideální prostředí pro mapování kompetencí dítěte. Kompetence (silné stránky) mají totiž tu vlastnost, že jsou přenositelné z volnočasových aktivit do těch pracovních neboli z kroužku do školy či do práce. To nejdůležitější je, že dítě chodí do kroužku, protože to, co tam dělá, ho baví. A možná ho něco takového bude jednou i živit.

Návštěvy v kroužcích

Kariérová poradkyně navštěvuje různé zájmové kroužky a ve spolupráci s vedoucím kroužku děláme s dětmi hravě a kreativně kariérové poradenství tzn. aktivity vedoucí k rozhodnutí o budoucí (střední) škole či profesi.

Děti se učí mluvit o sobě a svých schopnostech, popisují výsledky své práce, hrají si na výběrové řízení, definují vlastnosti potřebné pro různé profese a dělají si jasno v tom, jestli jejich koníček zůstane v oblasti zájmů nebo by se z něho mohla v budoucnu stát i profese.

Individuální pohovory

Nabízíme individuální pohovory (dětem i jejich rodičům) na témata:
Jak se učit efektivně? Kam po škole? Na co se vůbec hodím? Jak mohou rodiče podpořit své dítě ve volbě školy/profese?

Individuální pohovory probíhají v učebně Tišnov, Radniční 14, vždy po domluvě s kariérovou poradkyní.

Workshopy pro pedagogy

Přibližně jednou měsíčně vede kariérová poradkyně workshop pro pedagogické pracovníky. Seznamuje pedagogy s trendy a novinkami, metodami a aktivitami kariérového poradenství, diskutujeme a plánujeme projektové dny, výjezdy dětí na zajímavá pracoviště atp.

Workshopy pro rodiče

Pro rodiče, resp. pro rodiče a jejich děti kariérová poradkyně realizuje workshopy na témata volby další studijní či profesní dráhy. Zaměřuje se primárně na vzájemnou komunikaci mezi rodiči a dětmi a zdroje informací (kde najít potřebné informace o školách a profesích a jak s nimi pracovat).

Aktuální informace o konání workshopů najdete na webových stránkách, v newsletteru a na facebooku Inspira.

Kontakt na kariérovou poradkyni

Mgr. Petra Šnepfenbergová
karpor@svcinspiro.cz
734 597 576