DofE

DofE

 

SVČ Inspiro se v tomto roce zapojilo do programu DofE, (The Duke of Edinburgh’s International Award)

Jedná se o výzvu pro mladé lidi, kteří se chtějí rozvíjet a jehož cílem je osobnostní rozvoj (sociálních a personálních
kompetencí, kompetence k podnikavosti) účastníků a rozvoj dobrovolnických aktivit s mezinárodním přesahem.

Program je zaštítěn vévodou z Edinburghu (Velká Británie) a běží ve 143 zemích.

Program je určen pro mládež, dorost a studenty
od 14 do 24 let.

Co je podstatou programu? Účastníci pod dohledem vyškoleného koordinátora si stanovují cíle, kterých chtějí dosáhnout
ve 4 oblastech:

  • sport (např. chci udělat výmyk, uběhnout 5km, naučíme se hvězdu)
  • rozvoj talentu (např. chci se naučit
    hrát na kytaru, naučím se latinsky názvy svalů, )
  • dobrovolnictví (např. budu pomáhat v domově seniorů, budu
    pravidelně chodit pomáhat do útulku, budu doučovat)
  • expedice (půjdu na několikadenní pochod a budu pracovat jen
    s věcmi, které mám v batohu, vč. jídla).

Pro oblast každou účastník volí společně s koordinátorem vhodného trenéra /
vedoucího a průběžně, na týdenní bázi, vyhodnocují své pokroky, úspěchy nebo neúspěchy.

Účastník si volí úroveň programu, podle doby, po kterou se bude dané aktivitě aspoň hodinu týdně věnovat. V horizontu 6 (bronzová), 12 (stříbrná) nebo 18 měsíců (zlatá úroveň) by pak účastník měl splnit cíle ve všech výše uvedených
oblastech.

Na tomto základě dostane účastník na slavnostním předání mezinárodně uznávaný certifikát (zpravidla se jej předávají známé osobnosti z České republiky, jako Marek Eben, rybář Jakub Vágner aj., nebo zahraničí, které program zaštiťují), který uznávají univerzity a zaměstnavatelé po celém světě.

V Inspiru jsou vyškolení koordinátoři: Mgr. Jana Madarászová, Bc. Veronika Patzelová.

Pro více informací se kontaktujte na: madaraszovaj@gmail.com

logo-dofe