Dětský klub

Vážení rodiče,

Dětský klub je již zavedenou službou, jež Vám nabízíme na základě Operačního programu EU Zaměstnanost a je tedy určena pro pracující rodiče žáků prvního stupně ZŠ.

Klub byl otevřen dne 12. února 2018. Od této doby mohou Vaše děti trávit  čas po školním vyučování, před kroužkem či po kroužku plnohodnotně a v bezpečném podnětném prostředí klubovny.

KDY? v čase 12 – 17 hodin každý pracovní den JIŽ OD ZÁŘÍ

CENA? 300 Kč/pololetí

Provoz je zajišťován dvěma pedagožkami.
Žáčci mají během pobytu k dispozici množství deskových her, hudebních nástrojů, stavebnic, výtvarných a kreativních potřeb. Pro děti jsou připravovány jednoduché výtvarné aktivity, společné hry, kreativní tvoření, pestré sportovní činnosti, péče o zvířátka i odpočinkové aktivity. Kromě vybavené klubovny děti využívají i venkovní hřiště, zahradu a tělocvičnu SVČ Inspiro.

V rámci Dětského Klubu nabízíme také doprovod dětí ze školy do Klubu nebo kroužku v SVČ Inspiro, a to v časech 12:00 a 13:00 ze ZŠ Smíškova a ZŠ 28. Října.
Nabízíme bezpečné prostředí, kde děti mohou trávit volný čas.

CO JE TŘEBA pro přihlášení? 

přihláška do dětského klubu

– vyplněný a podepsaný Monitorovací list

– uhrazený poplatek

– potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce od obou rodičů dítěte
1) zaměstnaný rodič – potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovní smlouvy
2) osoba samostatně výdělečně činná – potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění
3) nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
4) osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu
5) osoby absolvující rekvalifikační kurz – potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu, příp. potvrzení o jeho úspěšném ukončení

KONTAKTY:
přihlášení a podrobnější informace:

pedagožky dětského klubu:
Mgr. Barbora Straková, Bc. Šárka Pudíková (na MD a RD)
dklub@svcinspiro.cz
734 796 674

Věříme, že vás tato služba zaujala a pomůže vám vyřešit starost o děti během pobytu v zaměstnání.

detektivni_PT

Detektivní pololetní příměstský tábor

Chcete se dozvědět, co všechno musí umět správný detektiv, aby vyřešil největší záhady a tajemství?

1. stupeň ZŠ
31.01.2020
Volná místa
600 Kč
DK _PT jarní

Pevnost Boyard

Hravý rozvoj obratnosti, koordinace vlastního těla, vytrvalost, síla, rychlost,…

1. stupeň ZŠ
17.02.20 - 21.02.20
Volná místa
1.200 Kč