Dětský klub

Vážení rodiče,

Dětský klub je již zavedenou službou, jež Vám nabízíme na základě Operačního programu EU Zaměstnanost a je tedy určena pro pracující rodiče žáků prvního stupně ZŠ.

Klub byl otevřen dne 12. února 2018. Od této doby mohou Vaše děti trávit  čas po školním vyučování, před kroužkem či po kroužku plnohodnotně a v bezpečném podnětném prostředí klubovny.

KDY? v čase 12 – 17 hodin každý pracovní den JIŽ OD ZÁŘÍ

CENA? 300 Kč/pololetí

Provoz je zajišťován dvěma pedagožkami.
Žáčci mají během pobytu k dispozici množství deskových her, hudebních nástrojů, stavebnic, výtvarných a kreativních potřeb. Pro děti jsou připravovány jednoduché výtvarné aktivity, společné hry, kreativní tvoření, pestré sportovní činnosti, péče o zvířátka i odpočinkové aktivity. Kromě vybavené klubovny děti využívají i venkovní hřiště, zahradu a tělocvičnu SVČ Inspiro.

V rámci Dětského Klubu nabízíme také doprovod dětí ze školy do Klubu a následně na kroužky SVČ Inspiro i mimo budovy na ulici Riegrova, týká se pouze kroužků začínajících do 15:00.

Vyzvedávání dětí ze škol probíhá v časech 12:00 a 13:00 ze ZŠ Smíškova a ZŠ 28. Října.
Nabízíme bezpečné prostředí, kde děti mohou trávit volný čas.

CO JE TŘEBA pro přihlášení? 

přihláška do dětského klubu

– vyplněný a podepsaný Monitorovací list – od obou zákonných zástupců dítěte

– uhrazený poplatek

– potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce od obou zákonných zástupců dítěte
1) zaměstnaný rodič – potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovní smlouvy
2) osoba samostatně výdělečně činná – potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění
3) nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
4) osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu
5) osoby absolvující rekvalifikační kurz – potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu, příp. potvrzení o jeho úspěšném ukončení

KONTAKTY:
přihlášení a podrobnější informace:

pedagožky dětského klubu:
Mgr. Barbora Straková, Petra Bartáková
dklub@svcinspiro.cz
734 796 674

Věříme, že vás tato služba zaujala a pomůže vám vyřešit starost o děti během pobytu v zaměstnání.

P1080619

Vědecký – projekt OPZ

Jsi zvídavý(á) a máš chuť si zaexperimentovat, vyřešit různé šifry? Vědecký tábor je tedy právě pro tebe!

3. - 6. tř.
07.07.20 - 10.07.20
Poslední volná místa
880 Kč
P1090405

Výtvarně-textilní – projekt OPZ

Pro tvořivé děti, které chtějí uvolnit svoji fantazii…

1. - 5. třída
01.07.20 - 03.07.20
Obsazeno
660 Kč
P1090405

Cesta do pravěku – projekt OPZ

Dobrodružná prázdninová cesta po stopách pravěkých lidi, zvířat a rostlin.

2. - 6. třída
03.08.20 - 07.08.20
Poslední volná místa
1.100 Kč
IMG_20160920_113021

Sportovní – projekt OPZ

Sport jako součást našeho každodenního života. Jako způsob uvolnění, odreagování i zábavy. Přidáš se?

6 - 12 let
03.08.20 - 07.08.20
Volná místa
1.100 Kč