Dětský klub

Vážení rodiče,

Dětský klub je již zavedenou službou, jež Vám nabízíme na základě Operačního programu EU Zaměstnanost a je tedy určena pro pracující rodiče žáků prvního stupně ZŠ.

Klub byl otevřen dne 12. února 2018. Od této doby mohou Vaše děti trávit  čas po školním vyučování, před kroužkem či po kroužku plnohodnotně a v bezpečném podnětném prostředí klubovny.

KDY? v čase 12 – 17 hodin každý pracovní den JIŽ OD ZÁŘÍ

CENA? 400 Kč/pololetí

Provoz je zajišťován dvěma pedagožkami.
Žáčci mají během pobytu k dispozici množství deskových her, hudebních nástrojů, stavebnic, výtvarných a kreativních potřeb. Pro děti jsou připravovány jednoduché výtvarné aktivity, společné hry, kreativní tvoření, pestré sportovní činnosti, péče o zvířátka i odpočinkové aktivity. Kromě vybavené klubovny děti využívají i venkovní hřiště, zahradu a tělocvičnu SVČ Inspiro.

V rámci Dětského Klubu nabízíme také doprovod dětí ze školy do Klubu a následně na kroužky SVČ Inspiro i mimo budovy na ulici Riegrova, týká se pouze kroužků začínajících do 15:00.

Vyzvedávání dětí ze škol probíhá v časech 12:00 a 13:00 ze ZŠ Smíškova a ZŠ 28. Října.
Nabízíme bezpečné prostředí, kde děti mohou trávit volný čas.

CO JE TŘEBA pro přihlášení? 

přihláška do dětského klubu

– vyplněný a podepsaný Monitorovací list – od obou zákonných zástupců dítěte

– uhrazený poplatek

– potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce od obou zákonných zástupců dítěte
1) zaměstnaný rodič – potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovní smlouvy
2) osoba samostatně výdělečně činná – potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění
3) nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
4) osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu
5) osoby absolvující rekvalifikační kurz – potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu, příp. potvrzení o jeho úspěšném ukončení

KONTAKTY:
přihlášení a podrobnější informace:

pedagožky dětského klubu:
Mgr. Barbora Straková, Magdalena Fialová
dklub@svcinspiro.cz
734 796 674

Věříme, že vás tato služba zaujala a pomůže vám vyřešit starost o děti během pobytu v zaměstnání.

P1090214

Tvořivý – projekt OPZ

Člověk je tvor a tvoření je mu vlastní. Na našem táboře v sobě budeme každý den probouzet tvořivého ducha. Bude to bájo!

od 6 let ( ukončená 1. třída )
2. - 6. 8. 2021
Obsazeno
1.350 Kč
P1080619

Vědecký

Jsi zvídavý(á) a máš chuť si zaexperimentovat, vyřešit různé šifry? Vědecký tábor je tedy právě pro tebe!

od 8 let ( ukončená 2. třída)
5. - 9. 7. 2021
Poslední volná místa
1.800 Kč
20

Zlatá hokejka – projekt OPZ

Technika florbalu, herní situace a v neposlední řadě florbalové turnaje!

od 8 let
16. - 20. 8. 2021
Volná místa
1.350 Kč
zpev-foto

Hudební – projekt OPZ

Rádi zpíváte? Baví vás hudba? Pak přijďte na nový hudební tábor. Možná bude i táborák s přespáním!

1. - 3. třída
12. - 16. 7. 2021
Obsazeno
1.350 Kč