Tvořivá dílna

Jarní keramika

pro klienty Centra sociálních služeb

keramika

Určeno pro Dospělé Pobočka Tišnov Stav / kapacita Volná místa / max. 15 os.
Termín Čtvrtek (1x týdně) Učebna Inspiro Sluneční sál Cena 60 Kč/lekci
Čas 20:15 - 21:15 Lektor Petra Bučková Online přihláška

Tvořivá dílna – Jarní keramika

SVČ Inspiro Tišnov připravilo pro klienty Centra sociálních služeb v Tišnově
Tvořivou dílnu – Jarní keramika.
Cena: 80 Kč
  Termíny:
1) 12. 3. 2020 – výroba
  Čas: od 9:00 do 11:00 hod.
  Je nutné se objednat předem na tel. čísle 730193325
2) 26. 3. 2020 – glazování
   Čas: od 9:00 do 11.00 hod.
Cena zahrnuje 1,5 kg hlíny na osobu, glazury, výpaly v peci, všechny pomůcky + lektorné.
A  nadále plánujeme drátování a pletení z pedigu.
  Tvoření povede Markéta Leifrová a kulturní referentka CSS Kateřina Malášková, tel. 730193325,e-mail kultura@css-tisnov.cz

Co si s sebou vzít?