Galerie výukových programů

Jak roste chleba

Cílem výukového programu je seznámení se základními obilovinami u nás.

Proměny jarní přírody

S přibývajícím teplem a prodlužujícím se dnem se dějí v přírodě velké změny.

Finanční gramotnost – hospodaření domácnosti

Finanční hospodaření domácnosti.

Dobrý start!

Cílem programu je nastartování třídy na společnou vlnu spolupráce a důvěry.

Tajemství Tišnova

Kouzlo starého Tišnova.

Stromy na Tišnovsku

Cílem programu je uvědomit si význam stromů pro život na Zemi. Významné stromy na Tišnovsku.