Category

Plánované

Významné krajinné prvky v okolí Tišnova

By | Akce, události, Plánované

PŘÍRODOVĚDNÁ STEZKA – VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
v okolí TIŠNOVA

Monika Chlupová Fruhwirtová, Mgr., koordinátorka EVVO, pedogožka.

V blízkosti Tišnova je nám všem dobře známá přírodní památka Květnice i památné stromy, ale je zde také hodně menších míst s krásnou přírodou. V okolí Tišnova je zaregistrováno jako významný krajinný prvek na 53 míst v katastru Tišnova, Jamného, Předklášteří, Drásova i Železného.

Jejich seznam najdete na webových stránkách města https://www.tisnov.cz/dalsi-prirodni-zajimavosti
Materiály pro stezku byly zpracovány dle textu Doc. Ing. Jana Laciny, Csc., dle stránek Ekoporadny Tišnovska, kde lze najít dlouhý seznam dalších zajímavých VKP http://ekoporadna.tisnovsko.eu/.

 

Stezka je určena příznivcům přírody, starším dětem, žákům i dospělým. S příchodem jara vybízíme návštěvníky k procházkám po dvanácti VKP v nejbližším okolí Tišnova.
Vybrané VKP se nachází v okruhu několika kilometrů v přírodním terénu. Čas na zdolání všech lokalit je cca 4 až 5 hodin, proto doporučujeme procházku rozdělit na několik výletů podle Vašich časových možností.
Na lokalitách se seznámíte s místem samým a můžete splnit několik lehkých přírodovědných úkolů.
Načerpáte novou energii do nadcházejících dní. Při procházkách můžete rovněž „odlehčit“ přírodě od odpadků.

Začínáme v Den Země v pátek 22. dubna, končíme v úterý 31. května 2022.

Kartu úkolů ke stažení najdete od 22. dubna na webu Inspira nebo si ji můžete vyzvednout od 22. dubna u venkovní učebny v zahradě Inspira.
Kartu se splněnými úkoly odevzdejte do 31. května do poštovní schránky označené: Stezka – VKP u vchodu do hlavní budovy Inspira.

Deset vylosovaných účastníků bude odměněno 3. června 2022 na Zahradní slavnosti Inspira hodnotnou cenou blízkou přírodě.

Odkud a kam?
Záleží na Vás, na které VKP začnete.
Mezi vybrané VKP patří: Lada nad sídlištěm – Lukasák, Čimperecká lada, Kolbábkův kopeček, Klucanina – Bučina na Šatanech, Klucanina – Šatany, Klucanina – Skalka, Sychrák – Kolbábka, Klucanina – Bukové zmoly, U Hradčanské zastávky, Tišnovská vodárna, Mlýnisko, Svratka.