Co nám to tu cvrliká?

místo: terén + učebny Inspira
cena: 1800,-
lektorky: Mgr. Ivana Kroutilová, Mgr. Jana Madarászová
číslo akreditace:  MSMT- 28134/2021-2-848

Účastníci absolvují terénní exkurzi s pozorováním ptáků dalekohledem, poslechem zpěvu a určováním jednotlivých druhů, o kterých bude následovat výkladová část v Inspiru.

Dále budou seznámeni s tématem ekologie našeho ptactva, s otázkami jejich ochrany a přikrmování, s problémem sucha a jeho dopadem na ptactvo. Nakonec si za poslechu písní s ptačí tématikou vyrobí pítko z keramiky a zahrají hru, kterou lze použít jako pexeso pro žáky. Cena zahrnuje program, drobné občerstvení, materiály.

Absolventi tohoto kurzu si z kurzu odnesou: keramické pítko, tripexeso s fotografiemi ptáků, zpěvníček písní o ptácích