Středověká mysteria

Farská zahrada v Tišnově
Pojďme do Farské zahrady za uměním! Pojďme do Farské zahrady za díly velkého
umělce a žasněme nad jeho originálním pojetím lidských chyb, hříchů a slabostí!

PROGRAM

– 16.30 rodinné aktivity připravené místními tišnovskými neziskovkami
(malovaná hřiště,..) bude možné seznámit se s úspěšnými projekty uplynulých
měsíců i aktivitami budoucími, kreativní dílnička Inspira (výroba hýbacího
panáčka)

– 19.00 zahájení výstavy děl Hieronyma Bosche (Miloš Sysel, spolek
Continuum Vitae)

-taneční vystoupení s poutavou choreografií (Latino dance, Inspiro)

-DIVADLO VÍTI MARČÍKA, představení: Středověká mysteria. Humorné
povídky lidových středověkých frašek a morálií https://bit.ly/3icSvWb

Pro nerušený zážitek z představení, které není vhodné pro malé diváky, nabízíme službu hlídání dětí ve věku od 3 do 9 let v prostorách učebny Inspira na Radniční. Služba je zpoplatněna 50 Kč za dítě.

Doprovodný program

– šifrovačka Tajemství triptychu pro starší děti a rodiny prověří bystrost,
trpělivost a odvahu při hledání ztraceného obrazu

– občerstvení tišnovské kavárny Chutě zvu tě

– hlídání dětí v době divadla, vstup zdarma, sezení na lavičkách/na zemi, v případě nepříznivého počasí se program přesouvá do prostor MěKS Tišnov, akce se uskuteční v souladu s aktuálními nařízeními vlády, WC zajištěno.
Sledujte FB Inspira a MěKS Tišnov

Další tematicky komponované večery ve Farské zahradě: 7. 8. a 17.9.

bosch mysteria