Datum konání 21. 3. - 25. 4. Čas -

Tajemství Tišnova

naučná cesta Tišnovem

doplněno a aktualizováno

Naučná stezka je určena pro všechny, které zajímá, kolem jakých skvostů a tajemných míst denně chodíme. Vůbec si neuvědomujeme, že mají svůj příběh nebo tajemství. Stezka je postavena na principu místně zakotveného učení. Je určena primárně pro starší děti, jejich rodiče, prarodiče i širokou veřejnost. Každý den chodíme kolem spousty domů a míst, ale víme vůbec, kdy se zde objevila a jaké byly jejich osudy v průběhu věků?

V Tajemství Tišnova se dozvíme, kde býval v Tišnově „Pecírek“, kde stávala Tardyho vila, kostel sv. Mikuláše, kdo byl Šimon Koráb, Mikuláš z Věže a mnoho dalšího.

Stezka má 33. zastavení – Tajemství. Každé tajemství má ještě svá „pod tajemství“ s místem spojená. Zastavení mají svoji historickou linku od nejstarší doby, téměř po současnost. Stezku lze absolvovat buď jako celodenní vycházku, nebo ji můžeme rozdělit do menších okruhů podle časových možností.

Na stanovištích jsou vždy uvedeny základní informace o daném místě, rozšířené informace s fotografiemi jsou zakódovány pod QR kódem. Z informací lze zjistit odpovědi na uvedené otázky. Trasu mapy a odpovědní arch si mohou návštěvníci stáhnout na webových stránkách Inspira střediska volného času v Tišnově.

Texty a fotografie mohou sloužit jako podklad metodického materiálu pro výuku historických předmětů. Věřím, že se nám jej podaří knižně vydat a možná třeba bude sloužit jako informační materiál pro turistické návštěvníky našeho města Tišnov.

Pokud získáme blízký vztah k místu, ve kterém žijeme, známe historický vývoj, snadněji se zapojujeme do dění ve městě a na domově nám více záleží, protože se věci dotýkají přímo nás.

Naučnou stezku Tajemství Tišnova jsem zpracovala dle dostupných zdrojů, historické souvislosti a správnost údajů byly konzultovány PhDr. Irenou Ochrymčukovou a PhDr. Josefem Zacpalem.

Fotografie uvedené v matriálech stezky pochází ze soukromé sbírky dobových pohlednic, archivu Podhoráckého muzea, spolku Continnum vitae a Tišnov Fotorevue č. 1 – 10. Fotografie z archivu můžeme najít v knihách Předklášteří, Tišnov na dobových fotografiích, Sursum Tišnov, 2008, František Wágner fotograf Tišnovska, Spolek Comtinnum vitae, 2017 a jednotlivých číslech Tišnov Fotorevue.

Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová, Tišnov, březen 2021

Mapa s GPS a názvy stanovišť: https://mapy.cz/s/kobasefana

Titulka TT NS