Datum konání od 11. 5. Čas -

Obnovení činnosti

Informace ke kroužkům, táborům a platbám

(v souvislosti s uvolňováním opatření proti šíření Covid – 19)

V pondělí 11. 5. 2020 otevíráme některé kroužky, a to na základě zájmu účastníků a našich možností v souvislosti s opatřeními, která vydalo MŠMT. U zájmových útvarů, které otevíráme, byly v minulém týdnu odeslány emaily, které obsahovaly všechny podstatné informace o datu zahájení činnosti a podmínkách jejího konání.
Proč některé kroužky nezačnou?
* nejsme schopni naplnit podmínky, které dalo MŠMT pro konání těchto aktivit (velikost prostoru, lektor se nachází v rizikové skupině, atd..)
* aktivity probíhají v externích prostorách (tělocvičny ve školách), které zatím nejsou přístupné
* aktivita je svým průběhem natolik specifická, že nelze za současných zpřísněných opatřeních kroužek realizovat.

Do budov Inspira mají přístup POUZE účastníci organizovaných aktivit, a to za podmínek, které obdrží před zahájením kroužku nebo aktivity.
Na první kroužek vezměte podepsané čestné prohlášení, které bylo součástí informačního mailu.

Vracení školného

Část školného za neodučené lekce v 2. pololetí se budou převádět do nového školního roku do jakéhokoliv kroužku. V případě, že žák nebude Inspiro již navštěvovat, tato částka se vrátí. Tuto poměrnou část chceme vypočítat až na základě konečného rozhodnutí Vlády ČR, případně MŠMT o možnosti či nemožnosti pokračování v zájmovém vzdělávání v tomto školním roce. O postupu převádění či vracení částky budou účastníci informováni mailem.

Letní tábory

Informace se stále mění a konečné rozhodnutí plánuje Vláda ČR, resp. MŠMT vydat v průběhu či na konci května. Současná pravidla zatím předpokládají možnost realizovat pobytové akce a zotavovací akce od 25. 5. 2020, ale tento termín a podmínky se mohou ještě změnit. Zatím plánujeme uskutečnit všechny prázdninové aktivity ve standardním režimu. Pokud máte zájem se přihlásit, učiňte tak a pokud je vyžadována záloha či platba, zaplaťte ji. Jen tak máte jistotu, že o místo na táboře nepřijdete. V případě, že tábor nebude možné uskutečnit, vrátíme Vám celou platbu za neuskutečněný tábor..

covid