Datum konání - Čas -

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů, Inspiro – středisko volného času Tišnov, příspěvková organizace, Riegrova 312, Tišnov, zastoupené statutární zástupkyní organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Pověřencem správce je Ing. Petr Šústal, MPA, tel.: 704 426 282, email: petr.sustal@seznam.cz

GDPR